Tư vấn chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bộ luật lao động

Ngày nay, cuộc sống bận rộn khiến nhiều nhân viên không có thời gian để tìm kiếm một kế hoạch tiết kiệm hợp lý chuẩn bị cho việc hưu trí. Đây chính là lý bởi cốt yếu tại sao nhiều tổ chức hiện nay cung cấp chương trình hưu trí cho nhân viên của mình, và như sẽ được trao đổi dưới đây, những chương trình như vậy có thể mang lại lợi ích cho cả nhân viên lẫn doanh nghiệp.

Chương trình hưu trí cho nhân viên đề cập đến quy trình người sử dụng lao động nhận đều đặn những khoản đóng góp từ lương nhân viên của họ, mà những khoản này được ủy thác cho nhà cung cấp chương trình hưu trí để đầu tư cho đến thời điểm khi nhân viên nghỉ hưu và có thể nhận được số tiền họ tiết kiệm trong thời hạn làm việc với công ty. Nhân viên có khả năng đóng góp thêm vào quỹ hưu trí nếu muốn và điều này một lần nữa tạo ra tình huống có lợi cho phía 2 bên khi mà người lao động và công ty đều có thể nâng cao hiệu quả về thuế.

Quỹ hưu trí được xây dựng bằng cách sử dụng các khoản đóng góp từ tổ chức, đóng góp của nhân viên, những khoản lợi nhuận đầu tư và giảm thuế. Mục đích là mang về sự đảm bảo về tài chính cho người lao động lúc nghỉ hưu, qua đó kế hoạch này cũng mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức nói chung.

Chương Trình Hưu Trí tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

Bộ luật lao động
Bộ luật lao động

– Quảng bá hình ảnh của đơn vị như là nhà tuyển dụng tốt – Cung cấp một kế hoạch hưu trí cho nhân viên thể hiện đơn vị quan tâm đến phúc lợi hiện tại và tương lai của nhân viên và sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡ họ.

– Tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài – Sự biến động Lúc Này của kinh tế toàn cầu đã nâng tầm quan trọng của việc tiết kiệm của từng cá nhân. Do đó, việc cung cấp và đóng góp cho một chương trình hưu trí là một nguồn lợi vô cùng hấp dẫn cho bất kỳ nhân lực có trình độ cao.

– Những lợi ích tài chính- Những đóng góp của người sử dụng lao động đối với quỹ hưu trí nhân viên sẽ được khấu trừ thuế, nghĩa là doanh nghiệp có khả năng đồng thời vừa giảm chi phí hoạt động của mình trong khi vừa nâng cao tinh thần nhân viên. Hơn nữa, nhân viên hoặc nhận lại những đóng góp cá nhân của họ, mặc dù thế rất có khả năng có một giới hạn tùy thuộc vào hệ thống pháp luật áp dụng.

– Nâng cao hiệu quả lao động- Chương trình hưu trí rất có khả năng tạo sự khích lệ có hiệu quả bằng cách cho nhân viên thấy được không đơn thuần chỉ là một công việc, tổ chức coi trọng giá trị mà họ đóng góp và tuyển dụng họ vì một nghề nghiệp lâu dài. điều này làm gia tăng cam kết của nhân viên và vì vậy cải thiện hiệu suất của tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *