Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Luật thuế

Kính thưa công ty: hiện tại tôi đang làm quyết toán thuế thu nhập công ty và chưa biết văn bản nào quy định về trường hợp được miễn kê khai, miễn lập tài liệu xác định giá giao dịch liên kết. Nhờ công ty chỉ giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của vanbanluatphap.com. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Căn cứ luật pháp:

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý và điều hành thuế đối với đơn vị có giao dịch liên kết;

2. Nội dung tư vấn:

Theo điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với tổ chức có giao dịch liên kết có quy định Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như sau:

1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập đơn vị trong kỳ tính thuế, mà phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

Luật thuế
Luật thuế

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng lợi nhuận phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ vnđ;

b) Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá, người nộp thuế có trọng trách kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh số, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có lợi nhuận dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên lợi nhuận, bao gồm các lĩnh vực như sau:

– Phân phối: Từ 5% trở lên;
– Sản xuất: Từ 10% trở lên;
– Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập văn bản xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Trên đây chính là tư vấn của vanbanluatphap.com về Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại: Yêu cầu tư vấnđể được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *