Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Luật thuế

Thưa Luật sư, công ty em thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu tiền và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm tiếp theo. Vây công ty em cần thực hiện những thủ tục gì để được miễn thuế, giảm thuế?

Người gửi: Mai Qúy Thiên (Thái Bình)

Luật thuế
Luật thuế

Luật sư tư vấn
Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Văn bản luật. Về câu hỏi của bạn, Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý
– Luật Quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016).

2/ Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế
Trong trường hợp công ty bạn thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thì công ty bạn có thể thực hiện thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế như sau:

a) Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
Điều 62 Luật Quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016) quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế như sau:

“Điều 62. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

a) Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

3. Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế”.

b) Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế
Căn cứ theo quy định tại Điều 63, Điều 64 Luật Quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016), thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế được thực hiện như sau:

– Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

+ Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết;

+ Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế. Trong một số trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *