Thay đổi chất liệu cột nhà có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Luật xây dựng
Xin chào Luật sư! Tôi có 1 câu hỏi liên quan về xây dựng xin Luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn! Tôi xin giấy phép xây dựng và được cấp phép cũng như bản vẽ xây dựng như sau: nhà ở, một trệt một lầu mái tôn, diện tích xây dựng tầng 1 là 160m2, tầng 2 là 200m2. Trên giấy phép xây dựng không ghi kết cấu là gì! Khi thi công phần móng bằng bê tông cốt thép xong tôi có sử dụng cột sắt I để thay cột bê tông cốt thép truyền thống để giảm thời gian thi công (vì là giấp phép có thời hạn nên sau này dễ tháo dỡ) Xin Luật sư cho biết tôi thay đổi cột như vậy có sai phép ko và có cần điều chỉnh giấy phép ko? Xin cảm ơn Luật sư!
Người gửi: Tạ Thắng (Điện Biên)
Luật xây dựng
Luật xây dựng
Luật sư tư vấn:
Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tớiVăn bản luật. Về câu hỏi của bạn, Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:
1. Căn cứ pháp lý
– Luật xây dựng 2014
– Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng
2. Thay đổi chất liệu cột nhà có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?
Căn cứ theo quy định tại Điều 98, Luật xây dựng 2014 “Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:
a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.”
Như vậy, với thông tin mà bạn cung cấp, việc sử dụng sắt I để thay cột bê tông cốt thép truyền thông có thể ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực chính của công trình. Trong trường hợp này, bạn cần phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.
3. Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 16 thông tư 15/2016/TT-BXD có quy định cụ thể:
“Điều 16. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng:
a) Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:
– Đối với công trình:
+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
– Đối với nhà ở riêng lẻ:
+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;
– Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.”
Như vậy, đối với trường hợp của bạn, thuộc trường hợp nhà ở riêng lẻ. Khi xin điều chỉnh giấy phép xây dựng bạn cần chuẩn bị:
– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu ;
– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
– Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;
– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực.
Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về việc thay đổi cột có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *