Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có được trích khấu hao không?

Luật thuế

Công ty tôi có một dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, do dây truyền đã sử dụng nhiều năm chưa được bảo dưỡng. Năm 2016, để đảm bảo sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, công ty đang tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền này. Xin hỏi trong thời gian sửa chữa dây truyền này có được trích khấu hao không?

Người gửi: Toàn (Hà Nội)

Luật thuế
Luật thuế

Luật sư tư vấn:

Xin chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới Văn bản luật. Về câu hỏi của chị Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn chị như sau:

1. Căn cứ pháp luật

– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

2. Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có được trích khấu hao không?

Căn cứ Điểm e Khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

“Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Như vậy, căn cứ quy định trên thì trong thời gian Công ty bạn tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền sản xuất vẫn được trích khấu hao theo quy định.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về vấn đề Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có được trích khấu hao không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *