Sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì nên làm thủ tục gì tiếp theo

Luật doanh nghiệp

Hiện tôi đang công tác ở phòng dân tộc. Tôi muốn hỏi tôi có gói thầu mua stec có giá trị 1.224.100.000đ vs gói thầu mua nông cụ 800.000.000đ nằm trong dự án giúp đỡ nước sinh hoạt phân tán 755. theo quy định luật đấu thầu, 2 gói thầu phải chào hàng cạnh tranh. vậy tôi muốn hỏi sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu, tôi phải làm bước gì tiếp theo

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của vanbanluatphap.com.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến,: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của vanbanluatphap.com. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và điều tra và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở luật pháp

Luật Đấu thầu năm 2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tư số 23/2015 Quy địnhchi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

2. Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá tài liệu dự thầu tại

Điều 7. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi văn bản:

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

2. Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi văn bản:

a) Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá tài liệu đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư của dự án phê duyệt danh sách nhà thầu cung cấp yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu cung ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định và đánh giá trước khi phê duyệt;
b) Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình nhà đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

3. Trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định và đánh giá trước khi phê duyệt“.

Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp

Sau đó, anh cần thực hiện theo Điều 8. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp người đầu tư chưa đi vào hoạt động hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định“.

Cần có chứa những nội dung được quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CPKhoản 6 Điều 20. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

6.Sau khi có đưa ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Thông tin quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 điều đó;
b) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;
c) Kế hoạch hoàn thành, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn“.

Trên đó là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin vì quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa cụ thể hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *