Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Chế độ thai sản
Tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm nhưng không có con, tôi đang là công nhân làm việc tại một nhà máy may và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ đã được 3 năm. Hai vợ chồng tôi muốn nhận con nuôi và đã tìm được một cháu bé tại cơ sở nuôi dưỡng trên tỉnh, cháu mới sinh ra được 5 ngày đã bị cha mẹ bỏ rơi. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này, tôi muốn dành thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng cháu vì cháu còn rất nhỏ thì tôi có được hưởng trợ cấp thai sản không?
Chế độ thai sản
Chế độ thai sản
Cảm ơn luật sư!
Người gửi: Nguyễn Thị Nhài (Thái Bình)
Luật sư tư vấn:
Xin chào chị! Cám ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới Văn bản luật. Về câu hỏi của chị, Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn chị như sau:
1/ Căn cứ pháp lý
– Luật bảo hiểm xã hội 2014;
– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2/ Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Điều 31. Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”
Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định về cách xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:
“a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”
Như vậy, theo thông tin chị đã cung cấp thì chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm, cháu bé mà chị nhận nuôi mới được 5 ngày tuổi thì chị sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Cụ thể là:
+ Chị sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả chị và chồng chị cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì chỉ một trong hai anh chị được nghỉ việc hưởng chế độ (Điều 36. Luật bảo hiểm xã hội).
+ Mức hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội (bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản), trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. (Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội).
Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về vấn đề Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *