Muốn chuyển quyền sử dụng đất cần làm những thủ tục gì?

Luật đất đai

Chào quý Luật sư. Tôi có vấn đề nhờ Luật sư tư vấn như sau:
Ngày 4/9/2014, gia đình ông An họp mặt và lập cam kết chia mảnh đất thổ cư của gia đình đang ở thành 8 thửa đất để chia cho các con (có công an xã làm chứng), trong đó có 1 phần để bán, tôi đã mua phần này. Khi mua bán 2 bên có mời địa chính xã xuống đo và xác nhận bằng giấy tờ. Do hoàn cảnh đặc biệt nên đến nay tôi mới có điều kiện để tiến hành làm thủ tục sổ đỏ thửa đất nói trên. Tuy nhiên gia đình ông A không chịu làm thủ tục tách thửa sang tên sổ đỏ. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để đứng tên trên mảnh đất đã mua?
Người gửi: L.V.M

Luật sư tư vấn:

Luật đất đai
Luật đất đai

Xin chào Bác! Cảm ơn Bác đã gửi câu hỏi của mình tới Văn bản luật. Về câu hỏi của Bác Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn cho Bác như sau:

1/ Cơ sở pháp lý.
– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

2/ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện luật định. Cụ thể, căn cứ vào Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.”

Do Bác cung cấp thông tin chưa đầy đủ về mảnh đất bác nhận chuyện nhượng đã có giấy chứng nhận quyến sử dụng đất hay chưa. Do đó giao dịch chuyển nhượng giữa Bác và gia đình ông An có thể xảy ra hai khả năng dưới đây:

Thứ nhất, nếu mảnh đất mà Bác nhận chuyển nhượng của gia đình ông An đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên có chứng thực của UBND cấp xã (đúng thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch) thì Bác có quyền yêu cầu gia đình ông A có trách nhiệm cùng với Bác thực hiện thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nếu gia đình ông An không thực hiện trách nhiệm của mình thì Bác có quyền khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền để được bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ hai, mảnh đất nhận chuyển nhượng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hợp đồng chuyển nhượng giữa Bác và ông An không có công chứng, chứng thực thì giao dịch chuyển nhượng này không đáp ứng điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, Bác nên thỏa thuận, thương lượng với gia đình ông An để hai bên thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

3/ Muốn chuyển quyền sử dụng đất cần làm những thủ tục gì?
Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, lập tại tổ chức công chứng nơi có đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về Muốn chuyển quyền sử dụng đất cần làm những thủ tục gì? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *