Mức giá đất đền bù như vậy có hợp lý không ?

Luật đất đai

Thưa luật sư cho em hỏi một chút: Em có thửa đất nằm trong diện đền bù giải tỏa là 1.536.3m2.

Diện tích đất ở là 200m2, được đền bù với mức giá 840.000/m2. Còn lại 1.336.3m2 đất trồng cây lâu năm liền kề được đền bù với mức giá 45.000/m2. Mức giá đó có hợp lý không thưa luật sư?

Xin chân sang cảm ơn!
Người gửi: Vinh Quang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của vanbanluatphap.com.
Luật sư tư vấn luật đất đai: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013
Nội dung phân tích

Luật đất đai
Luật đất đai

Khoản 3, 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2013:

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng đánh giá giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp đưa ra quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp & trồng trọt, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp & trồng trọt vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển sổ đỏ nông nghiệp trồng trọt của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho mướn đất không thông qua hình thức đấu giá sổ đỏ;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà đơn vị cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước thuê mướn đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, để xác định mức giá đất đền bù là bao nhiêu phải căn cứ vào bảng giá đất cụ thể của từng địa phương do UBND tỉnh nơi có đất quy định. vì mức giá đất đền bù của từng địa phương khác nhau nên chúng tôi chưa thể kết luận được mức giá bồi thường như vậy có hợp lý hay không.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *