Một số vấn đề trong thủ tục thừa kế ?

Luật dân sự

Văn bản luật pháp tư vấn pháp luật thừa kế và những vấn đề pháp luật liên quan đến phân chia di sản thửa kế:

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Văn bản luật pháp. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi điều tra nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Luật dân sự
Luật dân sự

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13

2. Luật sư tư vấn:

xin chào…tôi cần văn phòng tư vấn xin cảm ơn ông bà tôi sinh được 8 người con 3 trai và 5 gái ông tôi mất năm 1981 bà tôi mất năm 2006 lúc bà tôi còn sống có chia đất thành 5 phần 1 nhà tôi 1 bác 1 chú. và cô út chưa lấy chồng nhưng không có giấy tờ chỉ có chích đo lưu ủy ban xã. đến năm 2012 thì cac cô tôi đòi chia tai sản… vậy tôi xin hỏi gia đình tôi được cho đất từ năm 1985 đến giờ có mất đc không? theo tôi đc biết đất này do các cụ để lại cũng không có giấy tờ gì.. vậy mong LS tư vấn dùm

Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn sổ đỏ khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có đưa ra quyết định giao đất, cho mướn đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp chứng từ chứng nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”

Như vậy, nếu ông bà của bạn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thì mảnh đất này được coi là di sản để chia thừa kế.

Theo quy định của Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời hiệu về thừa kế là 10 năm, đối chiếu với dữ liệu bạn đưa ra thì thời hiệu để yêu cầu giải quyết thừa kế đã hết do đó tại thời điểm này việc cô bạn đòi chia tài sản thừa kế thì cơ quan Tòa án cũng sẽ không giải quyết.

Điều 645. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Tuy nhiên, theo quy định của Điểm 2.4 Mục I Nghị quyết 02/2004/NQ-HDTP quy định thì có 1 số trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế ở chỗ này, bạn có thể tham khảo cụ thể:

2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a. Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng mà các thừa kế không trực tiếp quản lý điều hành, sử dụng mà di sản đó đang bởi vì người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, điều hành quản lý theo uỷ quyền… thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.”

Như vậy, nếu như cô bạn có nhu cầu chia tài sản chung thì cơ quan Toàn án nhân dân tối cao vẫn tiến hành giải quyết.

Bố mẹ tôi có một thửa đất 900m2 hiện nay hai người đã mất mà không để lại di chúc. Gia đình tôi hiện tại có 5 anh em, ông bà nội đã mất. Vừa qua 5 anh em họp bàn và đồng ý giao thửa đất của cha mẹ lại cho tôi và anh trai kế tôi một người một nửa. Vậy hai anh em tôi phải làm như thế nào để có thể tách riêng sổ đỏ cho mỗi người là 450m2. Theo hướng dẫn của tư pháp thị trấn thì bảo đầu tiên làm thừa kế và sổ đỏ cho chỉ một người và sau đó người đó chuyển lại một nửa cho người còn lại, còn nếu từ đầu mà tách đôi trong thừa kế và sổ đỏ thì không đươc. Như vậy có đúng không? Rất mong nhận được tư vấn sớm của Luật sư để rất có khả năng trực tiếp đến để xin tư vấn về thủ tục thực hiện. Chân thành cảm ơn Quý Luật sư!

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì 5 anh em họp bàn và chấp thuận đồng ý giao thửa đất của cha mẹ lại cho tôi và anh trai kế tôi một người một nửa” cho nên vì thế chúng tôi có thể hiểu rằng mảnh đất này là mảnh đất thuộc quyền sử dụng của bố mẹ bạn. Trong dữ liệu bạn cũng đưa ra thông tin bố mẹ bạn đã mất và không để lại di chúc do đó di sản của bố mẹ bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật theo quy định của Điểm a Khoản 1 Điều 675 và Điểm a Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005:

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;..

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…”

Việc các anh em bạn muốn giao thửa đất này cho bạn và anh trai kế của bạn như vậy theo quy định của pháp luật thì những người anh còn lại phải làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định của Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2005:

Điều 642. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.”

Về vấn đề tách thửa thì Điểm b Khoản 2 Điều 167 Luật Đất Đai năm 2013 quy định:

…b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất..”

Mà Điểm a Khoản 1 Điều 188 Luật Đât đai năm 2013 quy định:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, dịch vụ thuê mướn, thuê mướn lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;…”

Như vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tách thửa thì điều kiện đầu tiên là bạn phải có giấy chứng nhận.

Tôi xin được hỏi luật sư vấn đề nhuw sau ạ: Ông A là chủ sử dụng của 01 quyền sử dụng đất. Năm 2005, ông A chết và không để lại di chúc. Đến năm 2007 bố đẻ của ông A qua đời. Bố đẻ của ông A trước đấy đã có 1 người vợ cả (mẹ ông A là vợ hai, lấy bố ông A sau khi vợ cả của bố ông A chết). Bố ông A có 3 người con chung với người vợ cả này. Năm 2016, mẹ đẻ của ông A muốn làm thủ tục thừa kế để chuyển tên sổ đỏ của ông A sang cho mình. Vậy xin hỏi luật sư là thủ tục thừa kế có cần các con riêng của bố ông A ký không ạ. Xin trân thành cảm ơn.

Việc mẹ đẻ của ông A muốn làm thủ tục thừa kế để chuyển toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của ông A sang cho mình thì bà mẹ đẻ của ông A bắt buộc phải thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế giống như trường hợp trên.

Theo quy định của pháp luật thì con riêng của ông A vẫn được coi là con đẻ của ông A, do đó trong trường hợp này, những đứa con riêng của ông A vẫn được coi là những đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Như vậy, việc mẹ đẻ của ông A muốn làm thủ tục thừa kế để chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất của ông A sang cho mình thì mẹ đẻ của ông A vẫn sẽ phải có văn bản chấp thuận từ chối nhận di sản thừa kế của những người con này.

em chào luật sư, mong luật sư giúp em tình huống này. Chị Y chết ngày 20/02/2016, không để lại di chúc. Những người thân trong gia đình gồm: mẹ chồng, cha chồng, con ruột là X(6 tuổi), con ruột là H(4 tuổi), con riêng P( 18 tuổi, ở với nhà ngoại từ bé),Tài sản chung của 2 vợ chồng là ngôi nhà trị giá 1 tỷ đồng. Chồng chị Y là anh T chết ngày 2/10/2015 vì bệnh ung thư, để lại một khoản nợ là 100 triệu đồng tiền chi phí điều trị. Bố chị Y chết ngày 21/12/2015 và chị được hưởng thừa kế từ bố 80 triệu đồng. Trước khi kết hôn với anh T, chị Y đã vay 110 triệu đồng của một người bạn để kinh doanh, sau đó bị thua lỗ nên chưa trả nợ. Trong tình huống này các con của chị Y được hưởng bao nhiêu tiền trong khối di sản thừa kế của chị Y? em xin chân chuyển sang cám ơn

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì chị Y chết mà không để lại di chúc như vậy theo quy định của pháp luật trên thì di sản của chị Y sẽ được chia thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất cùng được hưởng di sản bằng nhau, cụ thể:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Cho mình hỏi: Bố mình mất năm 2006, ông bà đẻ ra bố mình mất năm 2010 và 2011. Bố mình mất đi đẻ lại 1 giấy chứng nhận QSD đất. mình muốn làm khai nhận di sản thừa kế và phân chia tài sản. mẹ minh còn sống, nhà mình có 3 a chị em. Xin hỏi cần làm thủ tục như thế nào, và những ai được hưởng di sản của bố mình để lại

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì chúng tôi có khả năng hiểu được rằng bố bạn mất đi và không để lại di chúc cho nên trong trường hợp này, khi bạn muốn phân chia thừa kế thì bạn phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Những người được hưởng di sản bởi bố bạn để lại bao gồm: anh, chị, em bạn, mẹ bạn và ông bà nội bạn (nếu có).

Kính thưa LS! Mẹ tôi có căn nhà do nhà nước cấp, theo tôi được biết khi cấp nhà cho mẹ tôi xong, chị gái tôi có mời đại diện các cấp chính quyền và nhà báo đến để làm giấy di chúc cho chị tôi vào tháng 6/2014 chị tôi nói mẹ tôi lăn tay vô giấy, mẹ tôi có hỏi lăn tay vụ gì thì chị tôi nói để xin nhà, vi hai chi em toi kg biet chuyen nay ( theo loi mej ke lai ) đến tháng 10/2014 mẹ tôi bịnh nặng, tôi có đến ở nuôi mẹ tôi,tôi có nói cho mẹ tôi biết nhà nước đã cấp nhà cho mẹ rồi, để mẹ mừng, mẹ tôi có nói sao chị tôi nói chưa, tôi nói xong hết rồi. Mẹ tôi cũng lo sợ tôi và chị kế tôi sau khi mẹ chết thì sẽ kg có phần ( nhà có 3 con gái) nên mẹ tôi có biểu tôi quay lại đoạn phim mẹ tôi ngồi nói chuyện và nói sau khi mẹ chết đi thì cái nhà của mẹ vì nhà nước cấp mẹ sẽ cho ba chị em, chị ca kg biet ( mẹ có đọc tên từ đứa) vì mẹ tôi mới chết nay mới giáp năm, tôi chưa ngui sự đau buồn, bởi cả đời mẹ tôi quá khổ, giờ nhà nước quan tâm cho được cái nhà mẹ lại ra đi ( lâu nay nhà này mẹ ở và chị cả ở ) tôi thật sự buồn lắm, vidieo tôi quay tôi còn giữ, tôi muốn 3 năm sau ( me chet 6/2015-6/2018 ) xả tang mẹ tôi mới đưa chuyện nhà này ra. Vậy có được kg thưa LS, video này có giá trị kg thưa LS. Rất mong sự nhiệt tình của LS giúp cho tôi, tôi chân thành cảm ơn. Đã gửi từ iPhone của tôi

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn có ghi âm việc mẹ bạn có phân chia di sản cho các con, việc ghi âm này theo quy định sẽ được coi là di chúc miệng.

Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

Điều 651. Di chúc miệng

1. Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

2. Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

Và Khoản 5 Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

Điều 652. Di chúc hợp pháp

….

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.”

Như vậy, đoạn băng ghi âm này di chúc hợp pháp khi nó được quay trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn Văn bản luật pháp qua tổng đài 24/7: Yêu cầu tư vấn hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, trợ giúp từ Văn bản luật pháp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *