Một số quy định hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2016về lĩnh vực thuế

Một số quy định hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2016về lĩnh vực thuế

Văn bản luật xin cung cấp một số thông tin về Một số quy định hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2016 về lĩnh vực thuế giúp khách hàng nắm rõ:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Ngày 02/03/2016, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc. Theo đó, hướng dẫn rõ các nội dung sau:

– Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân (cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập, cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, trường hợp Điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế).

– Một số nội dung khác, như là: Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế bình quân tháng, Các Khoản giảm trừ…

2. Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/4/2016, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được hướng dẫn như sau:

– Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện tại Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và các văn bản hướng dẫn, được cấp Giấy xác nhận (GXN) sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu đãi.

Xem thêm:  Chi trang phục cho nhân viên bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?

– Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo Thông tư 55/2015/TT-BCT của Bộ Công thương.

– Giấy chứng nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thu nhập doanh nghiệp nếu DN thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư 21/2016/TT-BTC áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015.

3. Hướng dẫn mới về hóa đơn điện tử

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử.

Theo đó, những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua gồm:

Xem thêm:  Mức lương trên 10 triệu bị trừ thuế thu nhập cá nhân vậy sau khi đăng ký giảm trừ gia cảnh thì có được hoàn lại không ?

– Người mua không phải là đơn vị kế toán.

– Người mua là đơn vị kế toán thì phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

+ Hợp đồng kinh tế.

+ Phiếu xuất kho.

+ Biên bản giao nhận hàng hóa.

+ Biên nhận thanh toán.

+ Phiếu thu…

Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về Một số quy định hướng dẫn mới có hiệu lực vào năm 2016 về lĩnh vực thuế. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mai Hoàng tổng hợp

DMCA.com Protection Status