Mẫu Văn bản hủy hợp đồng mua bán chi tiết nhất năm 2019

Luật dân sự
Thực tế có rất nhiều trường hợp ký hợp đồng mua bán nhưng không thể thực hiện được. Khi đó, hai bên có thể thỏa thuận lập Văn bản hủy hợp đồng mua bán tài sản.
1. Hủy bỏ hợp đồng là gì?
Thông thường hủy bỏ hợp đồng là hai bên thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt việc thực hiện một giao dịch nào đó. Theo Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, hủy bỏ hợp đồng là khi:
– Một bên vi phạm hợp đồng và đây là điều kiện hủy bỏ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu
– Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ khiến bên kia không đạt được mục đích ban đầu khi hai bên ký kết hợp đồng.
Luật dân sự
Luật dân sự
Lúc này, bên bị thiệt hại có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại.
2. Các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng
Theo Bộ luật Dân sự 2015, có 3 trường hợp được hủy bỏ hợp đồng bao gồm:
– Huỷ bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ (Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015)
Có thể hiểu chậm thực hiện nghĩa vụ là việc một bên không hoặc chậm chạp trong việc thực hiện nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong thời gian quy định.
Ngoài ra, nếu trong thỏa thuận, công việc trong hợp đồng phải thực hiện trong một thời gian nhất định thì mới đạt được mục đích của hợp đồng. Nhưng quá thời gian nêu trên mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đủ.
Trong trường hợp này, bên bị chậm thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.
– Huỷ bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện (Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015)
Khi một bên không có khả năng thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ hợp đồng khiến mục đích của Hợp đồng không đạt được thì bên còn lại có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
– Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng (Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015)
Khi một bên làm mất, hư hỏng tài sản – đối tượng của hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng hoặc theo thỏa thuận.
3. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng
Khi một hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng đó không còn hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.
Theo đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và bảo quản tài sản và bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
VĂN BẢN HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT
(Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất số 01234/HĐMB ngày 01/01/2018)
Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C. Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên B) Công ty Cổ phần ABC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp: 013456xxxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C cấp lần đầu ngày 05/4/2014 thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2017
Địa chỉ: SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn A – Chức vụ: Tổng giám đốc
CMND số: 12345678xxxxx do công an tỉnh C cấp ngày 20/4/2016
BÊN MUA:(Sau đây gọi tắt là bên B)Công ty TNHH Thương mại GHF
Mã số doanh nghiệp: 012345xxxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh D cấp lần đầu ngày 04/7/2017
Địa chỉ: SN 134xxx, phường A, quận B, thành phố D
Người đại diện: Bà: Nguyễn Thị B – Chức vụ: Giám đốc
CMND số: 01246xxxx do công an thành phố D cấp ngày 01/01/2018
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc hủy những nội dung sau đây:
1. Nguyên trước đây, chúng tôi đã cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: xã E, huyện F, tỉnh C ngày 01/01/2018 với nội dung: Bên A bán toàn bộ tài sản gắn liền trên đất cho Bên B.
Cụ thể như sau:
Hạng mục công trình
Diện tích xây dựng (m2)
Diện tích sàn hoặc công suất
Hình thức sở hữu
Cấp công trình
Thời hạn sở hữu
Tài sản nêu trên gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AV 123xx Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 123xxx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh C cấp ngày 17/4/2017
Thông tin cụ thể về thửa đất như sau:
Diện tích:10.000 m2 (Bằng chữ: Mười nghìn mét vuông)
– Địa chỉ: xã E, huyện F, tỉnh C
– Thửa đất số: 123 – Tờ bản đồ số: 33
– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
– Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ
– Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 17/01/2055
– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
2. Do hiện nay đã có sự thay đổi về tổ chức của công ty cổ phần ABC nên không thể thực hiện được Hợp đồng, chúng tôi cùng thống nhất và quyết định hủy bỏ Hợp đồng nói trên.
3. Bên A và bên B sẽ hủy 06 (sáu) bản Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên; Bên B giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ liên quan sau khi ký vào Hợp đồng này cho bên A. Bên A trả lại toàn bộ số tiền đã thực hiện giao dịch cho bên B.
Xem thêm:  Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình chuẩn 2019 và hướng dẫn cách viết
Bằng việc lập và ký Văn bản hủy bỏ Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản hủy bỏ này.
Chúng tôi cam đoan:
– Chúng tôi cam đoan chưa dùng bản chính của Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên tham gia vào bất cứ giao dịch nào, nếu sai, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
– Việc chấm dứt Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào. Nếu có điều gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
– Các bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản hủy ỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất này, đều hiểu rõ nội dung, không còn điều gì vướng mắc.
Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng.
BÊN A (ký, (Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)
BÊN B (ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)
Trên đây là những thông tin tổng hợp về Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán tài sản mới nhất. Để tìm hiểu thêm các thông tin về hợp đồng nói riêng và giao dịch dân sự nói chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *