Ký hợp đồng lao động?

Bộ luật lao động
Pháp luật trực tuyến tư vấn về việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời hạn cũng như các loại hợp đồng giao khoán chuyên môn và chế độ bảo hiểm xã hội:
Bộ luật lao động
Bộ luật lao động
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật lao động 2012
Luật bảo hiểm xã hội 2014
2. Trả lời câu hỏi
Xin chào luật sư! Luật sư có thể cho em hỏi về hợp đồng giao khoán công việc được không ạ. Em có nhân viên phục vụ quán ăn, công việc không ổn đinh và lâu dài. Vậy em muốn ký hợp đồng với họ nhưng không đóng BH thì phải làm như thế nào ạ. Thời gian và số tiền như thế nào để không phải đóng BH ạ (lương thực tế chỉ dưới 2tr/tháng thôi ạ)
Điều 22. Loại hợp đồng
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
Theo khoản 1 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội quy định về đối tượng đóng bảo hiểm
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Như vậy, trường hợp của bạn thuê nhân viên phục công việc không ổn định, lâu dài. Nếu thuê nhân viên phục vụ dưới 12 tháng thì bạn không cần phải giao kết hợp đồng lao động. Và thêm vào đó, mức lương của bạn nhân viên là dưới 2 triệu trên 1 tháng không đảm bảo điều kiện đóng bảo hiểm xã hội về mức lương. Do đó, bạn có thể giao kết hợp đồng lao động, mức lương không đủ để đóng bảo hiểm xã hội nên không phải đóng.
Có 1 công ty tuyển dụng tôi vào làm việc. Tôi làm 14 tháng công ty không đóng bảo hiểm cho tôi, cũng không có hợp đồng lao động với tôi. Bây giờ tôi không đáp ứng được yêu cầu công việc, bảo tôi nghỉ. Từ khi tôi vào đến nay chỉ có 1 cái quyết định thử việc, tôi làm mất quyết định rồi. Bây giờ tôi phải làm thế nào?
Điều 27. Thời gian thử việc
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
Theo khoản 2 điều 6 Bộ luật lao động 2012
2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;
b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;
c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;
đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Như vậy, trường hợp của bạn, bạn đã làm việc 14 tháng và chưa được ký hợp đồng lao động. Khi kết thúc thời gian thử việc, công ty phải có trách nhiệm ký hợp đồng lao động với bạn. Nếu công ty không ký hợp đồng mà bạn vẫn làm việc và công ty cũng chấp nhận thì hợp đồng giữa bạn và công ty trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn vì bạn đã làm việc 14 tháng. Do đó, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm cho bạn. Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm cho bạn bạn có quyền yêu cầu công ty đóng, nếu họ không thực hiện bạn có thể khởi kiện ra TAND cấp huyện để đòi lại quyền lợi cho mình.
Về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động, công ty chỉ được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn khi thuộc 1 trong những trường hợp quy định tại khoản 1 điều 38 và phải tuân thủ thời hạn báo trước. Nếu không thoả mãn điều kiện này thì người sử dụng lao động đã chấm dứt với bạn trái pháp luật. Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn trái pháp luật thì phải có các nghĩa vụ theo quy định tại điều 42 Bộ luật lao động.
Xin luật sư cho em hỏi: Em làm cho doanh nghiệp N theo hợp đồng là 3 năm. Hợp đồng thứ nhất ngày 1/5/2013 đến 1/5/2014, Hợp đồng thứ 2 từ 2/5/2014 đến 2/5/2015, hợp đồng thứ 3 từ 3/5/2015- 3/5/2016. Do doanh nghiệp khác trả lương cao hơn nên ngày 3/8/2015 em đơn phương chấm dứt. Như vậy, em chấm dứt có hợp pháp không? nếu không em phải chịu hậu quả gì?
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.
Bạn đã ký 2 hợp đồng lao động thứ nhất và thứ hai là hợp đồng lao động xác định thời hạn, do đó, hợp đồng lao động thứ 3 phải là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thuộc 1 trong các trường hợp đơn phương chấm dứt theo quy định tại khoản 1 điều 37 và phải báo trước ít nhất 45 ngày. Vi phạm điều trên thì bạn đơn phương chấm dứt trái pháp luật, và bạn phải có nghĩa vụ theo quy định tại điều 43 Bộ luật lao động 2012.
Kính chào Pháp luật trực tuyến, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi hiện đang làm việc tại 1 công ty trong nước. Tôi đã ký 2 lần hợp đồng xác định thời hạn lao động là 12 tháng. Đến ngày 20/9/2013 là đã kết thúc hợp đồng lao động. Công ty yêu cầu ký tiếp lần thứ 3 vẫn là hợp đồng lao động 12 tháng nữa, không đồng ý ký hợp đồng không xác định thời hạn với tôi. Xin luật sư tư vấn dùm như vậy công ty có vi phạm luật không? Nếu ký tiếp hợp đồng lao động 12 tháng thì tôi có được đảm bảo quyền lợi khi công ty cho thôi việc không?
Việc hai bên ký đến 03 hợp đồng lao động có xác định thời hạn là trái với quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 21/9/2013 mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *