Không thu đủ số tiền chậm nộp thuế sau thời hạn cưỡng chế thì giải quyết sao?

Không thu đủ số tiền chậm nộp thuế sau thời hạn cưỡng chế thì giải quyết sao?

Công ty tôi chậm nộp thuế và đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản trong 30 ngày. Tôi có băn khoăn như thế này, nếu hết thời hạn 30 ngày này sau khi thực hiện biện pháp cưỡng chế này mà cơ quan thuế vẫn không thu đủ số tiền chậm nộp thuế của công ty tôi thì sẽ giải quyết như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Tiến Hoàng ( Hà Nội )

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Văn bản luật. Về câu hỏi của bạn, Văn bản luật xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp luật

– Thông tư số 215/2013/TT-BTC Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

2/ Không thu đủ số tiền chậm nộp thuế sau thời hạn cưỡng chế thì giải quyết sao?

Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế, Cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế “Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản” trong thời hạn 30 ngày đối với tất cả các tài khoản của người nộp thuế ở tất cả các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng… nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Xem thêm:  Thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện mua bán đất và tài sản trên đất với công ty ?

Theo thông tin mà bạn cung cấp kèm theo các căn cứ pháp luật, nếu công ty bạn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nêu trên, sau khi hết thời hạn cưỡng chế bằng biện pháp đó mà vẫn chưa thu đủ số tiền chậm nộp thuế của công ty bạn thì Cơ quan Thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế ” Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng” đối với công ty bạn. Đối với biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn và thực hiện thông báo không còn giá trị sử dụng đối với toàn bộ hóa đơn mà công ty bạn chưa sử dụng đến ngày áp dụng biện pháp này trong thời hạn 01 năm.

Hết thời hạn quyết định cưỡng chế bằng biện pháp “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng” mà vẫn không thu đủ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của công ty bạn thì cơ quan Thuế xem xét thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Trên đây là tư vấn của Văn bản luật về không thu đủ số tiền chậm nộp thuế sau thời hạn cưỡng chế thì giải quyết sao? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mai Hoàng tổng hợp

DMCA.com Protection Status