Có được phép xây dựng thi công công trình với tư cách cá nhân hành nghề không?

Luật xây dựng
Tôi là kĩ sư xây dựng, không có công ty riêng và có một đội thi công lành nghề. Hiện tại có một khách hàng muốn giao cho tôi thi công một công trình khoảng 8 tầng có giá trị 5 tỷ. Tôi muốn tự mình đứng ra thi công và không cần nhờ công ty đứng tên có được không? Việc này có phù hợp với pháp luật không? Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: Anh Tuấn
Luật sư tư vấn
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Văn bản luật pháp. Về vấn đề của bạn, Văn bản luật pháp xin tư vấn giúp bạn như sau:
Luật xây dựng
Luật xây dựng
1/ Căn cứ pháp lý:
– Luật Xây dựng 2014 (LXD 2014 );
– Nghị định 37/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
2/ Điều kiện để cá nhân hành nghề thi công xây dựng độc lập:
Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng căn cứ theo khoản 1, điều 138 LXD 2014.
Bạn được một khách hàng giao cho thi công một công trình 8 tầng với giá trị 5 tỷ thì bạn và khách hàng phải tiến hành ký hợp đồng xây dựng. Việc thi công công trình của cá nhân bạn cần được đảm bảo nguyên tắc được quy định tại khoản 1, điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể:
Điều 4. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
Về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
Điều kiện cá nhân để bạn hành nghề độc lập được quy định tại Điều 158 LXD 2014. Theo đó, bạn phải đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung ngành nghề và có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện, cụ thể:
Điều 158. Điều kiện để cá nhân hành nghề độc lập.
Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;
2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.”
Tuy nhiên, việc xây dựng thi công công trình không phải là công việc có thể được hành nghề một cách độc lập mà bạn phải tham gia vào một tổ chức hoạt động thi công xây dựng công trình thay vì hoạt động với tư cách cá nhân hành nghề. Tổ chức hoạt động thi công xây dựng công trình đó phải đảm bảo được những yêu cầu nhất định được quy định tại điều 157 LXD 2014, cụ thể:
Điều 157. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình
1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.
2. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.
3. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.”
Quan trọng nhất là bạn phải xác định được cụ thể về tính chất và quy mô công trình mà bạn được mời tham gia thi công xây dựng để xác định được điều kiện được điều kiện của tổ chức thi công xây dựng để ký hợp đồng xây dựng.
Trên đây là tư vấn của Văn bản luật pháp về Có được phép xây dựng thi công công trình với tư cách cá nhân hành nghề không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *