Chủ nợ cho vay nóng rồi ép ký viết giấy nợ rồi bắt bán nhà phải làm thế nào?

Luật dân sự

Người vay nợ của đối tượng cho vay nặng lãi thì có thể khởi kiện người cho vay được không ? Trình báo công an có được giúp sức hay không ? và một số vướng mắc pháp luật của người dân sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Luật dân sự
Luật dân sự

1. Tư vấn về việc khởi kiện người cho vay nặng lãi?

Thưa luật sư! Em có vấn đề mong luật sư tư vấn như sau: Đứa em và cô vay 1 tỷ 2 trăm triệu của bà Ạ. Mà đứa em và cô em bảo rằng trả lãi cho bà A vào 6 tháng số tiền lên tới 600 trăm triệu. Trong đó 1 tỷ là đóng 36 triệu ,200 triệu là 7 triệu 2 tức là 1 tháng đóng 43 triệu. Tháng nào chậm lãi tính lãi mẹ đẻ lãi con 200 nghìn 1 ngày có tháng em và cô em phải trả lãi tới 72 triệu.
Do mấy tháng gần em ý và cô ko chịu trả lãi nên người ta chuẩn bị siết nhà em và đòi 1 tỷ 600 triệu không thì siết nhà em bán. Cho em hỏi là như thế có phải là vay nặng lãi không? Mình có thể kiện người ta cho vay nặng lãi không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Một là, về lãi suất vay theo quy định của bộ luật dân sự 2015

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất bởi vì các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo ý kiến đề nghị của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Tức là:

– Đối với trường hợp lãi suất bởi các bên thỏa thuận và không được vượt quá: 20%/ năm của khoản tiền vay.

Lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20% : 12 tháng = 1,666%/tháng

– Trong trường hợp có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì xác định bằng: 50% x 20% = 10%

Lãi suất cho vay tối đa trung bình 1 tháng sẽ là: 10% : 12 tháng = 0,83%/tháng

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

– Lãi trên nợ gốc trong thời hạn hợp đồng vay = (nợ gốc x lãi suất theo hợp đồng) x thời hạn hợp đồng vay.

– Lãi đối với phần tiền lãi chậm trả trong thời hạn hợp đồng vay = [(nợ gốc x lãi suất vay theo hợp đồng) x thời hạn vay] x 0.83 x thời gian chậm trả.

– Lãi trên nợ gốc quá hạn = nợ gốc x (150% x lãi vay theo hợp đồng) x thời gian quá hạn.

Hai là mức lãi suất đó có cấu thành tội cho vay lãi nặng?

Căn cứ theo Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 cụ thể như sau:

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Khách thể của tội phạm: Tội cho vay nặng lãi xâm phạm trật tự quản lí tín dụng của Nhà nước, gây thiệt hại cho lợi ích của người đi vay.

– Mặt khách quan của tội phạm:

+ Người phạm tội có hành vi cho vay nặng lãi. Đó là hành vi cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên.

+ Cho tính chất chuyên bóc lột.Có tính chất chuyên bóc lột được hiểu là người phạm tội lợi dụng việc cho vay, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn cấp bách của người đi vay để cho vay với lãi suất cao (lãi nặng) nhằm thu lợi bất chính mà thực chất là bóc lột người đi vay. Tính chất chuyên bóc lột của hành vi cho vay lãi nặng thể hiện ở chỗ: người phạm tội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng nhiều lần, hành vi mang tính chuyên nghiệp, người phạm tội lấy việc cho vay lãi nặng làm một nghề kiếm sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

– Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ hành vi cho vay lãi nặng là rất nguy hiểm cho xã hội mà vẫn thực hiện hành vi đó.

– Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm là người có tố chất trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Hay nói cách khác như bạn có trình bày thì em của bạn và cô của bạn có vay 1 tỷ 200 triệu đồng, vay 6 tháng và trả lãi là 600 triệu, trong đó 1 tỷ là đóng 36 triệu , 200 triệu là đóng 7 triệu 2, một tháng đóng 43 triệu, có tháng phải đóng 72 triệu.

Vấn đề mức vay này của bạn rất có khả năng phân tích theo quy định của luật như sau:

Số lãi suất cô bạn và em bạn phải trả trong 1 tháng là = 1.200.000.000×1,666%/tháng = 19.992.000 đồng

Cấu sang tội cho vay lãi nặng khi = 19.992.000 đồng x 5 = 99.960.000 đồng

Như vậy, có nghĩa là, như bạn có trình diễn thì cô bạn trả lãi một tháng là 600 triệu

1 tỷ trả 36 triệu tiền lãi => theo quy định của luật như đã nêu ở trên thì vay lãi nặng là = 1.000.000.000x 8.33%= 83.300.000 đồng

200 triệu đóng 7 triệu 2=> vay lãi nặng là = 200.000.000 x 8.33%=16.660.000 đồng

=> Như vậy có nghĩa là, nếu cô bạn và em gái bạn vay tiền mà trả lãi 1 tháng gộp lại tổng là 600.000.000 đồng/ tháng thì bên cho vay thuộc trường hợp cho vay lãi nặng, mà nếu bóc tách ra từng triệu một và tương ứng với từng mức lãi thì không thuộc trường hợp cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như đã tính cụ thể ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *