Bố mất không để lại di sản, các con có phải trả các khoản nợ của bố không?

Luật dân sự

Bố tôi vừa qua đời được một tháng. Khi mất bố không hề để lại tài sản gì cho chúng tôi. Cách đây vài hôm, một người bạn của bố tôi đến đòi tiền nợ, trước khi mất bố tôi nợ của bác ấy 10 triệu đồng. Bác ấy yêu cầu chúng tôi phải trả tiền thay bố. Luật sư cho tôi hỏi, chúng tôi có nghĩa vụ phải trả khoản nợ ấy cho bố tôi không? Cảm ơn luật sư.

Người gửi: Nguyễn Quang Khải ( Bình Định )

Luật sư tư vấn:
Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Căn cứ pháp luật
– Điều 636, Bộ luật dân sự năm 2005:

Điều 636. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản bởi vì người chết để lại.

– Điều 637, Bộ luật dân sự năm 2005:

Luật dân sự
Luật dân sự

Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý và điều hành di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.
3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

2. Bạn có phải trả khoản nợ do bố bạn để lại không?
Về nguyên tắc, bạn và anh chị em của bạn là những người thừa kế của bố bạn, do đó các bạn phải trả khoản nợ đó là đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định của pháp luật nêu trên, các bạn chỉ cần thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản vì bố bạn để lại. Tuy nhiên, trên thực tế, bố bạn không để lại cho các bạn bất kỳ tài sản nào, vì thế bạn và anh chị em của mình không cần phải trả các khoản nợ đó.

Trên đó là tư vấn của Luật trực tuyến về bố mất không để lại di sản, các con có phải trả các khoản nợ của bố không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách rất có khả năng vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *