Bên môi giới có được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới không?

Luật doanh nghiệp
Xin chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi, tôi ký hợp đồng môi giới với một công ty để giúp họ ký kết được hợp đồng với các đối tác mới. Trong trường hợp này, tôi có được nhân danh bên công ty này để ký hợp đồng với đối tác không? Cảm ơn luật sư.
Người gửi: Nguyễn Đồng Học ( Hải Phòng )
Luật sư tư vấn:
Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới vanbanluatphap.com. Về câu hỏi của bạn, vanbanluatphap.com xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:
Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.
Căn cứ tại điều 151, Luật thương mại năm 2005, nghĩa vụ của bên môi giới thương mại được quy định như sau:
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.”
Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ không được ký kết hợp đồng với bên đối tác, trừ trường hợp có ủy quyền của bên công ty mà bạn ký kết hợp đồng môi giới. Do đó, khi có sự ủy quyền của bên công ty, bạn có thể được nhân danh bên công ty này để ký kết và thực hiện hợp đồng với bên đối tác,quan hệ giữa bạn và công ty bạn ký hợp đồng môi giới lúc này sẽ trở thành quan hệ đại diện cho thương nhân.
Trên đây là tư vấn của vanbanluatphap.com về bên môi giới có được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *